Hortus Psychicus (2017)

'Als animator vertel ik verhalen, maar ik ben geen schrijver. Mijn verhalen komen tot stand door mijn eigen gevoelens en ervaringen te verbeelden. Het expressieve is erg belangrijk in mijn werk. Ik geloof dat persoonlijke verhalen, gebaseerd op echte gevoelens, ervoor zorgen dat het publiek zich in mijn films kan herkennen.

Naast het expressieve - dat vaak op een experimentele en impulsieve manier tot stand komt - houd ik er ook van om esthetische beelden te maken. Deze twee kanten zijn bij het maken van mijn afstudeerfilm mooi samengekomen. Omdat ik aan dit grote project niet een jaar lang intuïtief kon werken, heb ik ervoor gekozen om mijn eigen verhaal met een metafoor te verbeelden.

De tuin in mijn film is een metafoor voor angstgevoelens. De manier waarop de hoofdpersoon haar tuin behandelt weerspiegelt de manier waarop ik met mijn angstgevoelens om heb leren gaan. De metafoor zorgt ervoor dat ik mijn persoonlijke verhaal op een begrijpelijke manier kan vertellen en levert een tafereel op dat voor mij het gevoel goed verbeeldt.' 

- Annelies Hofman (2017)Karakterschetsen


Belichtingsconcepten


Stills